На головну

Редакційна колегія і редакційна політика

Головний редактор

Ніколаєвська Юлія Вікторівна (Nikolaievska Yuliia) – доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри інтерпретології та аналізу музики, проректор з науково-педагогічної, творчої роботи та інноваційної діяльності, Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського, Харків, Україна, Scopus, Web of Science Researcher ID, https://orcid.org/0000-0002-7256-4214

Редакційна колегія

Адамонієне Рута (Adamoniene Ruta)  – доктор філософії, професор, Університет Миколаса Ромеріса, Вільнюс, Литва, Scopus, Web of Science Researcher ID, https://orcid.org/0000-0003-4025-2213

Говорухіна Наталія Олегівна (Govorukhina Nataliya)  – кандидат мистецтвознавства, професор, заслужений діяч мистецтв України, ректор Харківського національного університету мистецтв імені І.П.Котляревського, Харків, Україна, Web of Science Researcher ID, https://orcid.org/0000-0003-3100-9035

Громченко Валерій Васильович (Hromchenko Valeriy) – доктор мистецтвознавства, доцент, проректор з наукової роботи Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки, Дніпро, Україна, https://orcid.org/0000-0002-2446-2192

Карвашевска Моніка ( Karwaszewska Mоnika) – PhD hab., доцент, керівник відділу досліджень, розвитку персоналу та видавничої справи, Музична академія імені Станіслава Монюшка, Гданськ, Польща, Scopus, https://orcid.org/0000-0001-6455-0421

Копелюк Олег Олексійович (Kopeliuk Oleh) – кандидат мистецтвознавства, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського, Харків, Україна, Scopus, Web of Science Researcher ID, https://orcid.org/0000-0002-0428-1538

Мартинюк Тетяна Володимирівна (Martynyuk Tetyana) – доктор мистецтвознавства, професор, завідувачка кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання Університету Григорія Сковороди в Переяславі, Переяслав, Україна, Web of Science Researcher ID, https://orcid.org/0000-0001-5236-5990

Петрович Мілена (Petrovic Milena) – PhD, професор кафедри сольфеджіо та музичної освіти факультету музики Университету мистецтв, м. Белград, Сербія, Scopus, Web of Science Researcher ID, https://orcid.org/0000-0002-7652-4690

Ракочі Вадим Олександрович (Rakochi Vadim) – доктор мистецтвознавства, старший викладач кафедри Інструментального виконавства Комунального закладу вищої освіти Київської обласної ради «Академія мистецтв імені Павла Чубинського", Київ, Україна, Scopus, Web of Science Researcher ID, https://orcid.org/0000-0003-4025-2213

Рощенко Олена Георгієвна (Roshchenko Olena) – доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри української та зарубіжної музики Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського, Харків, Україна, Scopus, https://orcid.org/0000-0002-6048-6335

Cавченко Ганна Сергіївна (Savchenko Hanna)  – кандидат мистецтвознавства, професор, завідувачка кафедри композиції та інструментування Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського, Харків, Україна, Scopus, Web of Science Researcher ID, https://orcid.org/0000-0002-5982-8983

Чернявська Маріанна Станіславівна (Chernyavska Marianna)  – кандидат мистецтвознавства, професор, проректор з наукової роботи Харківського національного університету мистецтв імені І.П.Котляревського, Харків, Україна, Scopus, Web of Science Researcher ID, https://orcid.org/0000-0002-8379-5536

Шаповалова Людмила Володимирівна (Shapovalova Liudmyla)  – доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри інтерпретології та аналізу музики Харківського національного університету мистецтв імені І.П.Котляревського, Харків, Україна, Web of Science Researcher ID, https://orcid.org/0000-0002-9407-7337

Шьонінґ Катерина (Schöning Kateryna) – PhD, старший викладач (історичне музикознавство), Інститут музикознавства Віденського університету, Відень, Австрія, Scopus, https://orcid.org/0000-0003-1270-4294


Редакційна колегія збірника наукових праць «Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти» у своїй роботі керується вимогами законодавства України у сфері авторського права, плагіату та етичними принципами, яких дотримуються провідні видавництва наукової періодики.
Стосунки між всіма учасниками процесу підготовки наукового збірника ґрунтуються на засадах пріоритету об’єктивності та доброзичливості. Рукописи оцінюються виключно на підставі наукової якості, незалежно від громадянства чи політичних поглядів автора, етнічної приналежності, раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань.

Недопущення плагіату
Редакційна колегія збірника наукових статей «Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти» підтримує етичні принципи міжнародної наукової періодики і підпорядковує свою діяльність Кодексу етики наукових публікацій. Технічний редактор перевіряє текст подання на наявність плагіату за допомогою системи Unicheck.com. Ця система розраховує частку запозиченого тексту за наступним показником: відсоток тексту, що визначає рівень запозичень, знайдених у певних джерелах, які складаються з фрагментів тексту, що містять щонайменше 8 слів підряд.
Якщо за результатами перевірки відсоток запозиченого тексту перевищують 5 %, подання відхиляється.

Різновидами плагіату при цьому вважаються:

 • копіювання та оприлюднення виконаної іншим автором роботи як своєї;
 • дослівне копіювання фрагментів тексту (від фрази до набору речень) чужої роботи у свою без належного оформлення цитування;
 • внесення незначних правок у скопійований матеріал (переформулювання речень, зміна порядку слів в них тощо) без належного оформлення цитування;
 • надмірне використання парафраз. Парафраза – переказ своїми словами чужих думок, ідей або тексту; сутність парафрази полягає в заміні слів (знаків), фразеологічних оборотів або пропозицій при використанні будь-якої авторської наукової праці (збереженої на електронних або паперових носіях, у тому числі – розміщеної в мережі Інтернет).

Автори несуть відповідальність за отримання дозволу на авторське право для відтворення ілюстрацій, таблиць, малюнків, взятих у інших авторів та/або джерел. Дозвіл повинен бути розміщений внизу під кожним елементом.

Етичні принципи в діяльності редколегії

 • гарантує якість матеріалів, схвалених до публікації;
 • сприяє виправленню помилок та відхиляютьсяє матеріал, який вимагає суттєвого доопрацювання;
 • реагує на виникнення ситуації конфлікту інтересів;
 • забезпечує конфіденційність щодо авторських рукописів;
 • зберігає анонімність рецензентів

Етичні принципи в діяльності рецензента

 • рецензований рукопис є конфіденційної інформацією;
 • критика наукового результатів наукового дослідження має бути об’єктивною та безособистісною;
 • редколегія повідомляється про виникнення конфлікту інтересів;
 • неопубліковані дані, отримані з представлених на розгляд рукописів, заборонено використовувати в особистих цілях.


 
© 2017-2024 "Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теоріїі і практики освіти".  Усі права заахищені.